​בס"ד

ברכת הראשון לציון מרן הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל

היה בירושלים רב גדול וחשוב קראו לו רבי אריה לוין זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב היה כולו חסד, כולו לעשות מצוות, כולו לעשות מעשים טובים עם אחרים.

אמנם הפירסום שלו היה בשם "רב של האסירים" בזמן הבריטים, שהיו הרבה יהודים שהיו אסירים, והוא היה פורץ גדר, ונכנס ועוזר להם ומטפל בהם ותומך בהם, ומעביר ידיעות למשפחות לעזור להם- כשהבם יצאו. כשבגין נהיה ראש  ממשלה אז הוא בירך ואמר, אני חייב לבוא לבית של הרב אריה לוין להגיד לו תודה רבה. אמר לו הרב אריה לוין אתה לא צריך להגיד לי תודה רבה, אני עשיתי מה שמוטל עלי, הלוואי וכל יהודי יעשה מה שמוטל עליו.

אז אדם שעושה חסד עם כלל ישראל זכה שיקימו קרן הצדיק עלשמו, שכולו לעשות חסד, כולו לעזור לאחרים

יש יהודי בירושלים, יהודי יקר איש רב פעלים לתורה ולמצוות רבי....... שקיבל עליו לעזור למשפחות נזקקות, כל שבוע ושבוע – זה לא חד פעמי.

זה לא כמו שעושים רק קמחא דפסחא, אלא כל שבוע ושבוע, הוא נותן מצרכים למשפחות נזקקות שיספיק להם בכל השבוע בדברים יסודיים. ברור שלחם וחלב הוא לא יכול לתת להם בשביל כל השבוע, אבל מצרכים יסודיים הוא נותן להם לכל השבוע, לא רק בשכונה שלנו,  גבעת שאול, בנווה יעקב וגילה.
אפילו עובדות סוציאליות ,הרי אין להם כסף, הם באים אליו שיעזור למשפחות נזקקות.

חז"ל אומרים: " ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה "  - הקב"ה אומר אני רוצה לגאול אתכם. אבל אני צריך לעשות לכם משפט, אנחנו אומרים: "רבוש"ע אנחנו רוצים צדקה, אמר הקב"ה תעשו צדקה, גם אני יעשה לכם צדקה שנאמר "בצדקה תכונני" בזכות מצוות החסד, בזכות מצוות הצדקה, הקב"ה יעשה עמנו חסד, יעשה עמנו צדקה, וישלח לנו גואל צדק במהרה בימינו, אמן.

וישר כח לכל העוזרים, ולכל המסייעים, לכל המתנדבים, שהקב"הימלא משאלות לבכם לטובה, בכל אשר תפנו תצליחו, ויהיה לכם ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, גדלו את בניכם באושר, הצלחה ובבריאות.

ויהי רצון שנזכה לראות עין בעין בשוב ד' ציון. ברכה והצלחה!

Endorsements

Keren HaTzadik

has received endorsements from:

Chief Rabbi Rishon L’Zion Rav Mordechai Eliyahu zt”l (see text below, click here for video)

Rav Chaim Pinchas Scheinberg zt”l

Rav Meir Bransdorfer zt”l

Rav Sh’ar Yashuv Cohen zt”l 


ויבדלו לחיים

Chief Rabbi Rishon L’Zion Rav Shlomo Moshe Amar

Chief Rabbi of Jerusalem Rav Aryeh Stern


Rav Eliyahu Abba Shaul

Rav Kenneth Auman

Rav Moshe Bransdorfer

​Rav Yehuda Dery

Rav Chaim Druckman

Rav Reuven Elbaz

Rav Yisroel Gans

Rav Mordechai Greenberg

Rav Simcha HaKohen Kook

Rav Dov Lior

Rav Meir Mazuz

Rav Boruch Dov Povarsky

Rav Larry Rothwachs

​Rav Herschel Schachter

Rav Eliyahu Shlesinger

Rav Michael Taubes

Rav David Yosef

Rav Benjamin Yudin

and many more respected and illustrious Rabbinic leaders שליט"א

Keren HaTzadik USA / Rabbi Aryeh Levin Fund

בס"ד

< >